Muzyka jako wyraz kultury

Na przestrzeni dziejów muzyka zawsze była jednym z instrumentów ekspresji kulturowej i konstrukcji społecznej. Odzwierciedla nasz sposób myślenia, nasze pomysły, przyzwyczajenia i obyczaje. I, oczywiście, jest głęboko związana ze społecznymi, ekonomicznymi i historycznymi aspektami każdego społeczeństwa.

MUZYKA POKAZUJE NASZĄ TOŻSAMOŚĆ KULTUROWĄ

Muzyka była obecna od zawsze. Jest to jeden z najstarszych rytuałów używanych przez ludzi do okazywania emocji, pragnień i uczuć. To także ważny element wiedzy i przekazu naszych wzorców kulturowych. Mało tego, muzyka pozwala nam wyjść poza sam język mówiony. Muzyka przemawia do nas nawet bez słów i zawsze przekazuje znaczenia, których interpretacja może być różna w zależności od kultury i elementów, które ją warunkują.

Kiedy słowa zawodzą, muzyka przemawia…

Różne kultury zdołały stworzyć wspaniałe przejawy własnej tożsamości poprzez melodie, rytmy i piosenki, które bez wątpienia stanowią podstawowy element rozwoju naszych społeczeństw na przestrzeni dziejów. Od tańców i rytmów rdzennych ludów po współczesne melodie w stylach takich jak jazz, punk czy rock, muzyka towarzyszyła nam przez cały czas, definiując naszą historię.

Dlatego ten instrument socjalizacji i komunikacji charakteryzuje się zestawem znaków, zdeterminowanych przez dany kontekst społeczny. Muzyka jest częścią naszego bagażu kulturowego, ponieważ zawiera szereg znaczeń, idei i wartości, które poprzez dźwięki wiążą się z tożsamością kulturową, która je tworzy. Jesteś „głodny” kultury? Poznaj interdyscyplinarny festiwal kulturalny w Rzeszowie.

Jednak muzyka nie tylko przekazuje symbole kulturowe i wartości, ale także odzwierciedla inne aspekty każdego społeczeństwa. Wyraźnymi przykładami mogą być relacje między płciami, systemy hierarchii społecznej, potrzeby i problemy społeczne oraz rozwój technologii i środków produkcji.

Interpretując utwór muzyczny musimy więc pamiętać, że dokonana przez nas interpretacja będzie zależała od naszych osobistych doświadczeń, ale także od wyuczonych reakcji i wzorców kulturowych. Dlatego też, jak wspomnieliśmy wyżej, ta sama piosenka może być interpretowana na różne sposoby.

Ponadto struktury muzyczne wywodzą się z określonych wzorców kulturowych, a społeczeństwa klasyfikują te struktury na szereg kategorii w zależności od ich funkcji. Znajdziemy więc muzykę do wydarzeń religijnych, do tańca, muzykę mającą na celu wywołanie określonego uczucia lub emocji, muzykę perswazyjną itp.